Fra:                                  Vidar Johansen [Vidar.Johansen@Nfk.no]

Sendt:                             5. september 2011 19:05

Til:                                   Lars Erik Arntsen; asle kvandal; brynjulf brun svendsen; alv-arne vilhelmsen; svein-artur johansen

Emne:                              VS: Ungdomsprosjektsamling Steinkjer 16-18 september

Vedlegg:                          Ungdomssamling_01_Steinkjer.xlsx

 Med vennlig hilsen
Mosjøen videregående skole
Vidar Johansen
Telefon: 75 65 42 86
Mobil: 977 19 297
E-post: vidar.johansen@nfk.no
Grafisk signaturfil (bilde) blokkert. Klikk Vis bilde for å åpne-----Videresendt av Vidar Johansen/Vefsn/VGO/Nordland den 05.09.2011 19:03 -----

Til: <leif.karlsen@peder-brenne.no>, <alv-arne@online.no>, "Vidar Johansen" <Vidar.Johansen@Nfk.no>
Fra: Trond Jøran Pedersen <trond.joran.pedersen@ostbo.no>
Dato: 05.09.2011 09:14
Emne: VS: Ungdomsprosjektsamling Steinkjer 16-18 september
(Se vedlagt fil: Ungdomssamling_01_Steinkjer.xlsx)

Samlingene er åpne for de av våre som måtte ønske å delta. Kostnadene må hver enkelt ta selv.

 

 

____________________

Med hilsen

Trond Jøran Pedersen

ØSTBØ AS avd. Rana

Tel.: +47 41 64 22 44

Mob.: +47 901 53 395

www.ostbo.no

 

Fra: daniel forfang [mailto:dforris@gmail.com]
Sendt: 1. september 2011 20:41
Til: erik.andresen@skiforbundet.no; nordland@skiforbundet.no; troms@skiforbundet.no; Trond Jøran Pedersen; o-rosset@frisurf.no; permalm@broadpark.no; sed@fd.no; osteberg@fjellnett.no; Trond Jøran Pedersen; bjorn.sondmor@gmail.com
Emne: Ungdomsprosjektsamling Steinkjer 16-18 september

 

Hei. Vi har gleden av og invitere til ungdomsprosjektsamling i Steinkjer 16-18 september. 

Kan dere som er ledere i kretsene sende denne ut til lederene for hopp i klubbene så fort som mulig.

Som noen allerede kjenner til vil det denne sesongen gjennomføres et landsdekkende ungdomsprosjekt i regi av Skiforbundet. Prosjektet bygger videre på mye av det som ble gjort i prosjektet vi gjennomførte i forrige sesong. Vår region består av skikretsene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark. Jeg er ansvarlig for ungdomsprosjektet i denne regionen.


Prosjektet er åpent for utøvere som skal hoppe  i klassene 14, 15 og 16 år i vinter.
 
Det blir opp til dere trenere å vurdere hvilke utøvere som har utbytte av samlingene ut fra utøverens nivå. Dere trener deres egne utøvere i bakken. Jeg/vi vil følge med og diskutere med dere.Foreløpig tidsplan ligger vedlagt denne mailen. Vi har lagt opp til mye aktivitet i løpet av helgen. Det er meningen. Trener/foreldremøtet blir avholdt i Steinkjerbakken fredag kveld fra kl. 19.00. Hvor lenge vi holder på avhenger av engasjement og diskusjonsnivå... Jeg håper å rekke over dette:
TestprosedyreTrening for unge skihoppere (mengde, hyppighet, innhold)Hoppteknikk - øvelser
 
I første omgang ønsker vi å banke høstsamlingene.
16-18 september: Åpen samling Steinkjer k70. (Informasjon, fysisk testing, hopping og trening)
07-09 oktober:    Åpen samling  Granåsen? K90 eller Steinkjer k70. Ser an om alle kan hoppe i k 90 siden k65 ikke er klar ennå (Informasjon, fysisk testing, hopping og trening)

På disse åpne samlingene må alle stå for bakkeavgift, mat, reise og evnt overnatting selv. Når det gjelder overnatting anbefaler jeg http://www.steinkjerkurssenter.com/ de har gode priser.
Vi vil gjerne ha en tilbakemelding på omtrentlig hvor mange som kommer så fort som mulig. Håper utøverne har trent bra i sommerferien, og stiller sterke og klare til samlingen. 

 

PS: videresend mailen til de dere mener er aktuelle.

 

Er det noe dere lurer på er det bare og ta kontakt 

Vi gleder oss!

--
Mvh

Trønderhopp
Daniel Forfang
Tlf 974 868 48